Zwoegen voor ‘gewoon succes’ totdat je klaar bent voor ‘goed succes’

Prestaties zijn noodzakelijk om serieus genomen te worden. Maar jouw visie komt er pas écht nadat je je oude opvattingen over presteren onder de loep neemt, en ze aanpast aan waar je nu voor staat.

Modern presteren versus presteren zoals je het van oudsher gewend bent

Sommige high performers hebben zelfvertrouwen genoeg om een dubbele uitdaging aan te gaan. Ten eerste leveren ze wat hun veeleisende werkomgeving vraagt. Daarnaast gaan ze voor impact, op een thema als duurzaamheid. En op beide terreinen willen ze uitblinken.

Dat gaat lang goed, totdat het vastloopt. Zodra de hogere regionen in zicht komen, laten de nadelen van het tweesporenbeleid zich voelen. Zoals bij Carlijn, risk advisory director bij een accountancy firm.

“Ik zou graag een positie hebben waar ik nog meer impact kan maken. Maar ik ga niet voor een baan vanwege de titel,” zegt Carlijn. “En ik hoef niet zo nodig naar de absolute top.”

Carlijn beweegt gevoelsmatig heen en weer tussen twee intuïties. Om iets groots neer te zetten komt een rol met officiële verantwoordelijkheid goed van pas. Mensen luisteren beter, je hebt toegang tot informatie, en je groeit als persoon doordat je getest wordt onder druk. 

Nadeel van je mengen in de strijd om executive jobs is dat die strijd je vormt. Hoe meer je erin slaagt een winnaar te zijn, hoe meer je idealistische zelf naar de achtergrond verdwijnt. 

Sommige mensen onderschatten het vormende effect van pragmatische keuzes op hun eigen persoonlijkheid. Ze beginnen met frisse ambitie om het systeem van binnenuit te veranderen; vijftien jaar later zijn ze een doodgewoon radertje in het grotere geheel. 

Maar Carlijn twijfelt, en terecht. Ze heeft een kompas en voelt dat ze niet in staat is om haar tweede spoor – de echt zinvolle verandering – te negeren en door te stoten naar te top. Terwijl ze wel graag doorgroeit in een organisatie die haar zoveel kansen biedt.

Hoe kom je uit de prestatie-patstelling? Stop met schaken op twee borden. Die aanpak heeft je gebracht tot waar je bent. Nu is dat klaar. Er staat te veel op het spel om je aandacht en energie nog langer te versnipperen.

‘Iets terugdoen voor de wereld’, nadat je eerst de maatschappelijke ladder beklimt: de klassieke succesformule wordt met de dag ouderwetser, naarmate de crisissen zich verder opstapelen. We hebben radicale verandering nodig. En die komt zelden van de top; revolutie komt van onderaf. 

Wat is jouw persoonlijke kijk op succes? Welke vorm van presteren vind jij inspirerend en modern? Ga hiermee slag, vanuit het besef dat er – ook intern – veel mensen zijn met dezelfde instelling. Hoe concreter en specifieker jij jouw visie kan verwoorden, hoe makkelijker men jou vindt en vertrouwt.

Het is tijd voor een nieuw spel, jouw spel, dat binnen de muren van jouw organisatie gespeeld gaat worden. Zorg dat medespelers jou herkennen, en leg nieuwe spelers helder uit hoe ‘modern succes’ in elkaar steekt. Zo ben je een winnende idealist.

Groeit je ongeduld? Heb je wel impact, maar kan het nog veel meer? Heb je weinig met de traditionele succesformule, en heb je toch ook behoefte aan erkenning en zichtbaarheid? Een keer samen sparren daarover? Je kunt je hier aanmelden voor een telefonisch visiegesprek (30 minuten, vrijblijvend).

Share the Post:

Joost van de Loo

Impact in de Praktijk I Joost van de Loo helpt professionals met visie om te overtuigen zonder discussie. Met impact in de praktijk heb je in korte tijd nieuwe tools in handen voor het realiseren van verandering. Voor vernieuwers met een kompas die in praktijk brengen wat op de gevel staat.