Merk je dat je gelijk hebt, maar te weinig gelijk krijgt?

‘Gelijk hebben is iets anders dan gelijk krijgen.’ Er is iets merkwaardigs met de blijheid waarmee mensen dit zinnetje uitspreken. waarom zo trots en tevreden?

Waarom is het zo fijn dat iemand die gelijk heeft, toch geen gelijk krijgt?

Want gelijk heb je. De spreker erkent dat in feite ook ruiterlijk, terwijl hij zich erover verkneukelt dat je daarmee helemaal niets opschiet.

Dat kan gekmakend zijn. Je hebt het stuur in handen, maar komt niet vooruit omdat iemand de motor heeft ontkoppeld.

Verplaats je in de ander als je wilt begrijpen hoe dit werkt.  

We gaan ervan uit dat de discussie over iets wezenlijks gaat; een visie voor de toekomst of een afgeleide daarvan. Je wilt iets veranderen en daar heb je goede argumenten voor. Je wilt strategische actie.

Waar ik, jouw gesprekspartner, dan geen zin in heb, is in het dragen van de mogelijke nadelen en onvoorziene effecten van die actie. Ik heb een hekel aan risico, en vooral aan risico’s die ik niet goed kan inschatten of beheersen.

Door jouw kundige presentatie kan ik niet anders meegaan in je verhaal, maar ik wil niet dat we op reis gaan want het is me toch te ongewis. Dus voorkom ik dat de trein vertrekt.

Gelijk hebben is iets anders dan gelijk krijgen.’ Het is een sterk zinnetje, want jouw kracht en al jouw inhoudelijke werk wordt met één simpele beweging onschadelijk gemaakt. Een soort noodstop.

Maar de tevredenheid die jij op dat moment bespeurt bij anderen, is dus eerder een vorm van opluchting. Het fijne gevoel dat er allerlei mogelijke ellende is ontweken.

Wil jij de ellende van dit zinnetje ontwijken? Dan is het zaak je visie uit de speculatieve toekomstsfeer te halen. Verleg je focus van argumenten, naar impact in de praktijk.

Natuurlijk moet je je visie goed onderbouwen en inhoudelijk sterk staan. Maar het gaat pas lopen zodra je anderen – en jezelf – concreet laat ervaren wat je bedoelt, en hoe mooi dat is.

Anderen zijn namelijk niet zo geïnteresseerd in jouw ideeën. Ze raken hooguit enthousiast – of gealarmeerd – door de impact die jij kan hebben op henzelf en wat ze belangrijk vinden.

Door jouw focus op impact in de praktijk daalt het belang van de discussie. Onbestemde zorgen smelten weg als sneeuw voor de zon. Je hebt gelijk, maar dat maakt niet meer uit. Heerlijk.

Heb je het gehad met discussies winnen? Wil je echt iets bereiken met je verhaal? Een keer sparren daarover? Je kunt je hier aanmelden voor een telefonisch visiegesprek (30 minuten, vrijblijvend).

Share the Post:

Joost van de Loo

Impact in de Praktijk I Joost van de Loo helpt professionals met visie om te overtuigen zonder discussie. Met impact in de praktijk heb je in korte tijd nieuwe tools in handen voor het realiseren van verandering. Voor vernieuwers met een kompas die in praktijk brengen wat op de gevel staat.